מלל לחיפוש משרה

איזור
תחום
משרות שנמצאו
בחירהתיאורמס משרהאיזורתחום
151883איזור ראשון רחובותמחסנאות\לוגיסטיקה
151872איזור ראשון רחובותתעשיה וניהול
151821איזור ראשון רחובותפקידות
151820איזור ראשון רחובותמחסנאות\לוגיסטיקה
151819איזור ראשון רחובותמחסנאות\לוגיסטיקה
151813איזור ראשון רחובותהנדסאים
151792איזור ראשון רחובותנהגות
151791איזור ראשון רחובותמהנדסים
151788איזור ראשון רחובותכללי לתעשייה
151785איזור ראשון רחובותהנה`ח/גביה/חשב
151765איזור ראשון רחובותנהגות
151764איזור ראשון רחובותמזכירות/אדמינסטרציה
151762איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
151761איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
151760איזור ראשון רחובותמכירות
151755איזור ראשון רחובותמלונאות/מזון
151754איזור ראשון רחובותמתכת
151753איזור ראשון רחובותחינוך/ספורט
151752איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
151751איזור ראשון רחובותתעשיה וניהול
151749איזור ראשון רחובותחינוך/ספורט
151747איזור ראשון רחובותנהגות
151746איזור ראשון רחובותמחסנאות\לוגיסטיקה
151745איזור ראשון רחובותנהגות
151744איזור ראשון רחובותכללי לתעשייה
151743איזור ראשון רחובותכללי לתעשייה
151742איזור ראשון רחובותכללי לתעשייה
151740איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
151739איזור ראשון רחובותמחסנאות\לוגיסטיקה
151738איזור ראשון רחובותנהגות
151737איזור ראשון רחובותמלונאות/מזון
151736איזור ראשון רחובותחינוך/ספורט
151735איזור ראשון רחובותנהגות
151734איזור ראשון רחובותנהגות
151733איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
151732איזור ראשון רחובותנהגות
151731איזור ראשון רחובותמחסנאות\לוגיסטיקה
151730איזור ראשון רחובותנהגות
151729איזור ראשון רחובותנהגות
151727איזור ראשון רחובותניהול
151726איזור ראשון רחובותפקידות
151725איזור ראשון רחובותכללי לתעשייה
151724איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
151722איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
151721איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
151720איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
151719איזור ראשון רחובותחשמל
151718איזור ראשון רחובותמלונאות/מזון
151717איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
151714איזור ראשון רחובותנהגות
151713איזור ראשון רחובותקלדנות
151711איזור ראשון רחובותחינוך/ספורט
151710איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
151709איזור ראשון רחובותמחסנאות\לוגיסטיקה
151708איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
151706איזור ראשון רחובותדואר
151693איזור ראשון רחובותנהגות
151689איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
151686איזור ראשון רחובותפקידות
151685איזור ראשון רחובותנהגות
151683איזור ראשון רחובותמוקדנים
151681איזור ראשון רחובותמוקדנים
151679איזור ראשון רחובותדואר
151678איזור ראשון רחובותכללי לתעשייה
151676איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
151675איזור ראשון רחובותנהגות
151674איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
151673איזור ראשון רחובותבנקאות
151669איזור ראשון רחובותחינוך/ספורט
151665איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
151664איזור ראשון רחובותמכונאות/רכב
151649איזור ראשון רחובותדואר
151623איזור ראשון רחובותדואר
151622איזור ראשון רחובותפקידות
151605איזור ראשון רחובותנהגות
151589איזור ראשון רחובותמכירות
151586איזור ראשון רחובותנהגות
151569איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
151558איזור ראשון רחובותמחסנאות\לוגיסטיקה
151537איזור ראשון רחובותמוקדנים
151529איזור ראשון רחובותמחסנאות\לוגיסטיקה
151528איזור ראשון רחובותמחסנאות\לוגיסטיקה
151525איזור ראשון רחובותנהגות
151524איזור ראשון רחובותנהגות
151523איזור ראשון רחובותמחסנאות\לוגיסטיקה
151497איזור ראשון רחובותפקידות
151453איזור ראשון רחובותכללי לתעשייה
151452איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
151448איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
151447איזור ראשון רחובותנהגות
151446איזור ראשון רחובותמחסנאות\לוגיסטיקה
151445איזור ראשון רחובותמחסנאות\לוגיסטיקה
151444איזור ראשון רחובותכללי לתעשייה
151443איזור ראשון רחובותמחסנאות\לוגיסטיקה
151441איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
151439איזור ראשון רחובותמחסנאות\לוגיסטיקה
151438איזור ראשון רחובותהנה`ח/גביה/חשב
151437איזור ראשון רחובותחשמל
151436איזור ראשון רחובותכללי לתעשייה
151435איזור ראשון רחובותמחסנאות\לוגיסטיקה
151434איזור ראשון רחובותחשמל
151433איזור ראשון רחובותמזכירות/אדמינסטרציה
151432איזור ראשון רחובותמחסנאות\לוגיסטיקה
151419איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
151413איזור ראשון רחובותמלונאות/מזון
151398איזור ראשון רחובותכללי לתעשייה
151393איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
151375איזור ראשון רחובותנהגות
151353איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
151346איזור ראשון רחובותפקידות
151233איזור ראשון רחובותניהול
151214איזור ראשון רחובותכללי לתעשייה
151190איזור ראשון רחובותנהגות
151175איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
151168איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
151141איזור ראשון רחובותנהגות
151135איזור ראשון רחובותמחסנאות\לוגיסטיקה
151127איזור ראשון רחובותמחסנאות\לוגיסטיקה
151125איזור ראשון רחובותמחסנאות\לוגיסטיקה
151124איזור ראשון רחובותמחסנאות\לוגיסטיקה
151122איזור ראשון רחובותמחסנאות\לוגיסטיקה
151120איזור ראשון רחובותמחסנאות\לוגיסטיקה
151119איזור ראשון רחובותאבטחה וניקיון
151118איזור ראשון רחובותהנה`ח/גביה/חשב
151112איזור ראשון רחובותכח - אדם
151109איזור ראשון רחובותפקידות
151061איזור ראשון רחובותנהגות
150998איזור ראשון רחובותהנה`ח/גביה/חשב
150967איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
150954איזור ראשון רחובותנהגות
150947איזור ראשון רחובותמוקדנים
150946איזור ראשון רחובותמוקדנים
150940איזור ראשון רחובותמוקדנים
150928איזור ראשון רחובותדואר
150917איזור ראשון רחובותמכירות
150907איזור ראשון רחובותמכונאות/רכב
150906איזור ראשון רחובותמכונאות/רכב
150887איזור ראשון רחובותמוקדנים
150873איזור ראשון רחובותפקידות
150843איזור ראשון רחובותמהנדסים
150842איזור ראשון רחובותמהנדסים
150778איזור ראשון רחובותמחסנאות\לוגיסטיקה
150749איזור ראשון רחובותמוקדנים
150726איזור ראשון רחובותנהגות
150720איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
150717איזור ראשון רחובותנהגות
150716איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
150715איזור ראשון רחובותנהגות
150704איזור ראשון רחובותמחסנאות\לוגיסטיקה
150691איזור ראשון רחובותמכירות
150670איזור ראשון רחובותכללי לתעשייה
150667איזור ראשון רחובותנהגות
150650איזור ראשון רחובותמוקדנים
150648איזור ראשון רחובותהנה`ח/גביה/חשב
150642איזור ראשון רחובותנהגות
150638איזור ראשון רחובותמזכירות/אדמינסטרציה
150580איזור ראשון רחובותפקידות
150578איזור ראשון רחובותפקידות
150544איזור ראשון רחובותפקידות
150516איזור ראשון רחובותכללי לתעשייה
150497איזור ראשון רחובותכללי לתעשייה
150493איזור ראשון רחובותאחזקה ושרות
150492איזור ראשון רחובותמחסנאות\לוגיסטיקה
150491איזור ראשון רחובותמחסנאות\לוגיסטיקה
150490איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
150488איזור ראשון רחובותדפוס
150445איזור ראשון רחובותכללי לתעשייה
150232איזור ראשון רחובותמכירות
150229איזור ראשון רחובותנהגות
150214איזור ראשון רחובותכח - אדם
150181איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
150113איזור ראשון רחובותמלונאות/מזון
149989איזור ראשון רחובותמחסנאות\לוגיסטיקה
149970איזור ראשון רחובותמוקדנים
149939איזור ראשון רחובותמחסנאות\לוגיסטיקה
149923איזור ראשון רחובותבנקאות
149855איזור ראשון רחובותכללי לתעשייה
149834איזור ראשון רחובותחשמל
149812איזור ראשון רחובותבנקאות
149800איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
149763איזור ראשון רחובותנהגות
149670איזור ראשון רחובותכללי לתעשייה
149664איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
149663איזור ראשון רחובותכללי לתעשייה
149611איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
149445איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
149427איזור ראשון רחובותתעשיה וניהול
149411איזור ראשון רחובותחשמל
149408איזור ראשון רחובותאחזקה ושרות
149407איזור ראשון רחובותמחסנאות\לוגיסטיקה
149406איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
149373איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
149356איזור ראשון רחובותכללי לתעשייה
149123איזור ראשון רחובותמהנדסים
148922איזור ראשון רחובותפקידות
148921איזור ראשון רחובותפקידות
148920איזור ראשון רחובותנהגות
148856איזור ראשון רחובותמלונאות/מזון
148801איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
148665איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
148631איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
148482איזור ראשון רחובותמחסנאות\לוגיסטיקה
148481איזור ראשון רחובותאבטחת איכות
148271איזור ראשון רחובותנהגות
148131איזור ראשון רחובותמוקדנים
148079איזור ראשון רחובותאבטחת איכות
147847איזור ראשון רחובותאבטחה וניקיון
147725איזור ראשון רחובותדואר
147691איזור ראשון רחובותנהגות
147569איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
147563איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
147498איזור ראשון רחובותנהגות
147489איזור ראשון רחובותנהגות
147487איזור ראשון רחובותנהגות
147479איזור ראשון רחובותנהגות
147436איזור ראשון רחובותכללי לתעשייה
147409איזור ראשון רחובותדואר
146941איזור ראשון רחובותניהול
146940איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
146618איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
146617איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
146616איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
146605איזור ראשון רחובותמחסנאות\לוגיסטיקה
146542איזור ראשון רחובותניהול
146541איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
146540איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
146538איזור ראשון רחובותנהגות
146533איזור ראשון רחובותנהגות
146504איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
146459איזור ראשון רחובותעובדים כלליים
146458איזור ראשון רחובותמלונאות/מזון
146439איזור ראשון רחובותמוקדנים

משרות חמות

סוקרים/ות לסקר הרגלי נסיעה
עפולה והעמקים
למשרד ממשלתי העוסק בתחום התחבורה דרוש/ה עובד/ת מעולה לטובת סקרים. התפקיד כולל תפקיד שטח מרתק שמשלב ניהול לקוחות, עבודה בעזרת מפות, ושימוש בתוכנות מחשב יעודיות. פרטים: 1. התחלה מידית. 2. היקף משרה-מלאה. עבודה במשמרות שעות גמישות רמה אישית גבוהה, אמינות, דייקנות יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת, יכולת תכנון סדר יום. שכר גבוה+ בונוסים על תפוקות + מענק סיום.
מעניין אותי

נציג/ת שירות לקוחות
עפולה והעמקים
לחברה מובילה דרשו/ה נציג/ת שירות ובק אופיס עבודה בשעות הבוקר א-ה + ו' 8:00-17:30 ראיון עבודה יום שני לפרטים 0772372431
מעניין אותי

למפעל מוביל דרוש/ה מפעיל/ת מכונה
חיפה והצפון
העבודה במשמרת בוקר , ימים א'-ה', שישי במידת הצורך. נכונות לעבודה פיזית- חובה ניסיון בתעשייה- חובה שכר מתגמל ותנאים טובים!!!
מעניין אותי

למפעל מוביל בכרמיאל דרוש\ה מפעיל\ה מכונה
חיפה והצפון
עבודה ב3 משמרות ניסיון בתעשייה- חובה! רקע טכני- חובה קיים מערך הסעות, יש ארוחות שכר מתגמל ותנאים טובים!!!
מעניין אותי

למפעל מוביל דרוש/ה עובד/ת ייצור
חיפה והצפון
עבודה במשמרות עד 12 שעות עבודה פיזית תנאים טובים ושכר מתגמל!!!
מעניין אותי

דרוש/ה עוזר/ת נהג לחלוקה
איזור ראשון רחובות
לחברה גדולה ומובילה דרוש/ה עוזר/ת נהג עבודה במשמרת בוקר בלבד משרה מלאה יינתנו שירותי הסעות וארוחות לעובדים/ות לפרטים 077-2372821/02 טיאה/ ליאנה
מעניין אותי

דרוש/ה מנהל/ת מחלקה לרשת בכרמיאל
חיפה והצפון
ניהול יעדי המכירות של המחלקה והגעה ליעדים ניהול הצוות אחריות לשירות ומכירה ללקוחות עמידה ביעדי המכירות אחריות לנראות במחלקה ושמירה על חזות נאה של המחלקה דרישות: ניסיון בניהול צוות- חובה העבודה במשמרות, נכונות לעבודה בסופ"ש שכר מתגמל!!!
מעניין אותי

לרשת אופנה בירכא דרוש/ה מנהל/ת חנות
חיפה והצפון
עבודה במשרה מלאה ובמשמרות נכונות לעבודה בסופ"ש ניסיון בתחום אופנה- חובה שכר מתגמל ותנאים טובים!!!! קו"ח למייל cv53@tigbur.co.il
מעניין אותי

למפעל בכרמיאל דרוש/ה אחראי/ת חד"א
חיפה והצפון
למפעל בכרמיאל דרוש/ה אחראי/ת חד"א עבודה בשעות הבוקר משרה מלאה ניסיון ניהולי בחברת הסעדה- חובה תחבורה ציבורית נגישה, רכב- יתרון הגעה עצמאית שכר מתגמל!
מעניין אותי

לרשת גדולה דרוש/ה מנהל/ת מחלקה
חיפה והצפון
לרשת גדולה דרוש/ה מנהל/ת מחלקה ניהול יעיל של המחלקה במטרה להגיע לרווח מקסימלי, תוך הקפדה על רמת שירות גבוהה. הגדות תפקיד- ניהול יעדי המכירות של המחלקה והגעה ליעדים ניהול הצוות אחריות לשירות ומכירה ללקוחות עמידה ביעדי המכירות אחריות לנראות במחלקה ושמירה על חזות נאה של המחלקה דרישות- ניסיון בניהול מכירות- חובה ניסיון בניהול צוות- חובה הופעה ייצוגית ואסתטית יחסי אנוש טובים יכולות ניהוליות ונוכחות ניהולית
מעניין אותי

למפעל בכרמיאל דרוש/ה טבח/ית
חיפה והצפון
למפעל בכרמיאל דרוש/ה טבח/ית הסעדת 150-200 סועדים 5 ימים בשבוע בשעות הבוקר תעודת סוג 1 -יתרון ניסיון בתחום- יתרון זריזות, חייכנות, סדר וארגון. משרה מיידית תנאים מעולים
מעניין אותי

דרוש/ה מבקר/ת איכות למפעל באזור עכו
חיפה והצפון
ביצוע בקרת איכות בתהליך הייצור על פי מפרטים והוראות עבודה: בדיקות קבלה לחומרי גלם. בדיקות בקווי הייצור. יכולת הגעה עצמית דרישות: ניסיון בבקרת איכות - חובה. ניסיון מתחום אריזות/מזון- יתרון משמעותי! שליטה מלאה בשפה העברית - כתיבה, קריאה, דיבור. אנגלית- ברמה בסיסית. יכולת לעבודה במשמרות כולל סופי שבוע- חובה
מעניין אותי

למפעל אלקטרוניקה באיזור כרמיאל דרוש/ה עובד/ת הלחמה
חיפה והצפון
הלחמה ידנית, בדיקות ויזואליות, קריאת שרטוטים והוראות לקוח. כישורים נדרשים: מוטוריקה עדינה, קריאה -עברית ואנגלית, שליטה בסיסית במחשב ההכשרה מתבצעת במפעל שעות עבודה: משמרת בוקר בלבד, שעות נוספות במידת הצורך
מעניין אותי

לחברת הפצה גדולה דרוש/ה נהג/ת חלוקה
חיפה והצפון
רישיון ג' 12/15 טון מעל שנה - חובה יכולת עבודה מאומצת ופיזית אפשרות להתקדם לעתודה ניהולית - מנהל/ת קו חלוקה עבודה במשרה מלאה בשעות הבוקר שכר מתגמל ותנאים טובים!!!
מעניין אותי

למפעל באזור כרמיאל דרוש/ה מפעיל/ת מכונה CNC
חיפה והצפון
למפעל באזור כרמיאל דרוש/ה מפעיל/ת מכונה CNC נדרש ניסיון קודם עבודה במשמרות קיים מערך הסעות יש ארוחות מסודרות תנאים טובים!!!
מעניין אותי

למפעל באזור כרמיאל דרוש/ה עובד/ת ייצור
חיפה והצפון
לא נדרש ניסיון קודם עבודה במשמרות נכונות לעבודה פיזית קיים מערך הסעות יש ארוחות מסודרות תנאים טובים!!!
מעניין אותי

למפעל מוביל באיזור כרמיאל דרוש/ה רתך/ית
חיפה והצפון
למפעל מוביל דרוש/ה רתך/ית ניסיון בתחום- חובה!!! עבודה במשרה מלאה ושעות נוספות במידת הצורך שכר מתגמל ותנאים טובים!!! קו"ח למייל cv53@tigbur.co.il
מעניין אותי

מזכיר/ת למחלקת תפעול בראש העין
מרכז - גוש דן
מתן שרותי מזכירות למנהלי המחלקה , טיפול מול ספקי תפעול וספקי מזון מהיר ,בקרת ומעקב אחר תשלומי אוטומטים בקרה ומעקב אחר הסכמים,בקרה ומעקב גביה מזכיינים וספקים וריכוז הצעות מחיר למול קבלנים. דרישות: סדר וארגון , שליטה בתוכניות OFFICE הכולל אקסל ברמה טובה יתרון להכרת מערכות ERP , שרותיות , אדיבות ויחסי אנוש.. רישיון נהיגה- יתרון לפרטים ניתן לפנות 0772372902
מעניין אותי

רכז/ת גיוס ותפעול
מרכז - גוש דן
לארגון גדול בתל אביב דרוש/ה רכז/ת תפעול וגיוס התפקיד כולל: אחריות מלאה על כל תהליך הגיוס מתחילתו ועד סופו מיון קו"ח ראיונות תיאום מול סניפים עבודה שוטפת מול חברות כ"א עבודה מול מחלקת הדרכה בנוסף- התפקיד כולל ביצוע עבודות נוספות הכולל :טיפול בחשבוניות, אדמינסטרציה שוטפת, סריקות וכו' דרישות: תואר אקדמאי-חובה! ניסיון בתחום הגיוס משרה מלאה א-ה תחילת עבודה מיידית לפרטים 0772372902/1
מעניין אותי

נציג/ת מוקד חינוך בחברת שירותי מחשוב בחולון
מרכז - גוש דן
לחברת שירותי מחשוב מובילה בחולון דרוש/ה נציג/ה למוקד חינוך- מענה לשיחות נכנסות ופניות יזומות , מתן שרות מקצועי ואיכותי, עמידה ביעדי איכות וכמות, מדידה ע"י מבדקי ידע חודשיים ,קבלת משוב שלאחר הקשבה. דרישות תפקיד: נכונות ל 3-4 משמרות בשבוע לפחות כולל משמרת ערב ונכונות לעבודה בימי שישי אחת לשבועיים מחודש נובמבר. להגשת מועמדות ולפרטים נוספים: 0772372901/02 שירלי/ הבטם
מעניין אותי

לרשת אופנה בירכא דרוש/ה יועצ/ת מכירות ואחמ"שית
חיפה והצפון
עבודה במשרה מלאה ובמשמרות! עדיפות לניסיון במכירות בתחום האופנה. תודעת שירות גבוהה שכר מתגמל!!! קו"ח למייל cv53@tigbur.co.il
מעניין אותי

לבנק מוביל בקריות דרוש/ה טלר/ית
חיפה והצפון
משרה חלקית בימי שני ושישי בלבד! יכול להתאים מאד לסטודנטים/ות קו"ח למייל cv53@tigbur.co.il
מעניין אותי

לחברת הסעדה באיזור כרמיאל דרוש/ה עובד/ת
חיפה והצפון
לחברת הסעדה באיזור כרמיאל דרוש/ה עובד/ת לשטיפת כלים ניקיון, שטיפת כלים וכו'... ימים א'-ה', משעה 10:00-15:00 הגעה עצמאית 30 ש"ח לשעה!!!
מעניין אותי

דרוש/ה עובד/ת ייצור
חיפה והצפון
למפעל מוביל בתחומו באיזור כרמיאל דרוש/ה עובד/ת ייצור עבודה במשרה מלאה בשעות הבוקר, שישי ושעות נוספות יכולת עבודה פיזית- חובה! הגעה עצמאית- חובה! שכר מתגמל ותנאים טובים!!!
מעניין אותי

דרוש/ה הנדסאי/ת חשמל
חיפה והצפון
למפעל מוביל באזור כרמיאל דרוש/ה הנדסאי/ת חשמל עם ניסיון בתחום! נכונות לנסיעות לחו"ל יכולת עבודה בצוות יכולת עבודה עם ממשקים רבים משרה מלאה בשעות הבוקר תנאים טובים ושכר מתגמל!!!
מעניין אותי

למפעל מוביל בעכו דרוש/ה מפעיל/ת מכונה
חיפה והצפון
למפעל מוביל בעכו דרוש/ה מפעיל/ת מכונה עבודה בימים א'-ה' בשעות הבוקר, שישי- במידת הצורך ניסיון בתעשיה- חובה נכונות לעבודה פיזית- חובה! שכר מתגמל ותנאים טובים!!!!
מעניין אותי

לבנק מוביל בקריות דרוש/ה טלר/ית
חיפה והצפון
לבנק מוביל בקריות דרוש/ה טלר/ית משרה חלקית בימים שני ושישי דרישות: בוגר/ת תואר ראשון, או במהלך התואר- חובה ניסיון בשירות לקוחות- יתרון ניסיון בבנקאות- יתרון שכר מתגמל ותנאים טובים!!!
מעניין אותי