מלל לחיפוש משרה

איזור
תחום
משרות שנמצאו
בחירהתיאורמס משרהאיזורתחום
151893אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
151862אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
151815אשדוד וצפון הנגבהנה`ח/גביה/חשב
151814אשדוד וצפון הנגבאחזקה ושרות
151813אשדוד וצפון הנגבהנדסאים
151803אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
151794אשדוד וצפון הנגבאבטחה וניקיון
151768אשדוד וצפון הנגבנהגות
151765אשדוד וצפון הנגבנהגות
151762אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
151761אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
151747אשדוד וצפון הנגבנהגות
151746אשדוד וצפון הנגבמחסנאות\לוגיסטיקה
151734אשדוד וצפון הנגבנהגות
151731אשדוד וצפון הנגבמחסנאות\לוגיסטיקה
151725אשדוד וצפון הנגבכללי לתעשייה
151724אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
151723אשדוד וצפון הנגבחינוך/ספורט
151721אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
151720אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
151719אשדוד וצפון הנגבחשמל
151717אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
151716אשדוד וצפון הנגבמחסנאות\לוגיסטיקה
151715אשדוד וצפון הנגבמחסנאות\לוגיסטיקה
151714אשדוד וצפון הנגבנהגות
151712אשדוד וצפון הנגבאבטחה וניקיון
151709אשדוד וצפון הנגבמחסנאות\לוגיסטיקה
151706אשדוד וצפון הנגבדואר
151698אשדוד וצפון הנגבכללי לתעשייה
151689אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
151685אשדוד וצפון הנגבנהגות
151676אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
151657אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
151648אשדוד וצפון הנגבכללי לתעשייה
151645אשדוד וצפון הנגבתעשיה וניהול
151638אשדוד וצפון הנגבמתכת
151627אשדוד וצפון הנגבפקידות
151624אשדוד וצפון הנגבמזכירות/אדמינסטרציה
151608אשדוד וצפון הנגבמכונאות/רכב
151605אשדוד וצפון הנגבנהגות
151598אשדוד וצפון הנגבאבטחת איכות
151596אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
151586אשדוד וצפון הנגבנהגות
151585אשדוד וצפון הנגבכללי לתעשייה
151584אשדוד וצפון הנגבכללי לתעשייה
151580אשדוד וצפון הנגבכללי לתעשייה
151571אשדוד וצפון הנגבתעשיה וניהול
151569אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
151568אשדוד וצפון הנגבנהגות
151555אשדוד וצפון הנגבכללי לתעשייה
151535אשדוד וצפון הנגבכללי לתעשייה
151528אשדוד וצפון הנגבמחסנאות\לוגיסטיקה
151521אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
151502אשדוד וצפון הנגבמתכת
151498אשדוד וצפון הנגבנהגות
151487אשדוד וצפון הנגבנהגות
151472אשדוד וצפון הנגבכללי לתעשייה
151419אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
151395אשדוד וצפון הנגבכללי לתעשייה
151394אשדוד וצפון הנגבכללי לתעשייה
151388אשדוד וצפון הנגבדואר
151387אשדוד וצפון הנגבנהגות
151382אשדוד וצפון הנגבנהגות
151371אשדוד וצפון הנגבהנה`ח/גביה/חשב
151353אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
151337אשדוד וצפון הנגבחינוך/ספורט
151316אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
151315אשדוד וצפון הנגבנהגות
151265אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
151231אשדוד וצפון הנגבכללי לתעשייה
151227אשדוד וצפון הנגבאחזקה ושרות
151226אשדוד וצפון הנגבמכירות
151225אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
151190אשדוד וצפון הנגבנהגות
151169אשדוד וצפון הנגבפרסום ושיווק
151168אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
151167אשדוד וצפון הנגבמזכירות/אדמינסטרציה
151166אשדוד וצפון הנגבמזכירות/אדמינסטרציה
151141אשדוד וצפון הנגבנהגות
151136אשדוד וצפון הנגבהנה`ח/גביה/חשב
151132אשדוד וצפון הנגבפקידות
151128אשדוד וצפון הנגבניהול
151112אשדוד וצפון הנגבכח - אדם
151087אשדוד וצפון הנגבאבטחת איכות
151080אשדוד וצפון הנגבמחסנאות\לוגיסטיקה
151079אשדוד וצפון הנגבפקידות
150998אשדוד וצפון הנגבהנה`ח/גביה/חשב
150996אשדוד וצפון הנגבמלונאות/מזון
150972אשדוד וצפון הנגבמחסנאות\לוגיסטיקה
150971אשדוד וצפון הנגבכללי לתעשייה
150949אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
150928אשדוד וצפון הנגבדואר
150923אשדוד וצפון הנגבנהגות
150899אשדוד וצפון הנגבנהגות
150895אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
150869אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
150854אשדוד וצפון הנגבמכונות
150849אשדוד וצפון הנגבאחזקה ושרות
150848אשדוד וצפון הנגבאחזקה ושרות
150846אשדוד וצפון הנגבמכירות
150845אשדוד וצפון הנגבכללי לתעשייה
150843אשדוד וצפון הנגבמהנדסים
150842אשדוד וצפון הנגבמהנדסים
150841אשדוד וצפון הנגבאלקטרוניקה
150840אשדוד וצפון הנגבאלקטרוניקה
150838אשדוד וצפון הנגבכללי לתעשייה
150837אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
150832אשדוד וצפון הנגבדואר
150831אשדוד וצפון הנגבדואר
150830אשדוד וצפון הנגבנהגות
150829אשדוד וצפון הנגבכח - אדם
150798אשדוד וצפון הנגבחשמל
150797אשדוד וצפון הנגבמלונאות/מזון
150766אשדוד וצפון הנגבמתכת
150765אשדוד וצפון הנגבכללי לתעשייה
150760אשדוד וצפון הנגבדואר
150759אשדוד וצפון הנגבכימיה/מדעים
150758אשדוד וצפון הנגבכללי לתעשייה
150756אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
150754אשדוד וצפון הנגבאבטחת איכות
150753אשדוד וצפון הנגבכללי לתעשייה
150741אשדוד וצפון הנגבמכונאות/רכב
150739אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
150736אשדוד וצפון הנגבחשמל
150733אשדוד וצפון הנגבנהגות
150732אשדוד וצפון הנגבנהגות
150730אשדוד וצפון הנגבניהול
150720אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
150719אשדוד וצפון הנגבפרסום ושיווק
150718אשדוד וצפון הנגבמזכירות/אדמינסטרציה
150717אשדוד וצפון הנגבנהגות
150716אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
150713אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
150709אשדוד וצפון הנגבחשמל
150686אשדוד וצפון הנגבאבטחה וניקיון
150674אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
150673אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
150670אשדוד וצפון הנגבכללי לתעשייה
150669אשדוד וצפון הנגבמלונאות/מזון
150667אשדוד וצפון הנגבנהגות
150662אשדוד וצפון הנגבכללי לתעשייה
150651אשדוד וצפון הנגבפקידות
150619אשדוד וצפון הנגבניהול
150498אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
150496אשדוד וצפון הנגבתעשיה וניהול
150483אשדוד וצפון הנגבכללי לתעשייה
150470אשדוד וצפון הנגבמתכת
150451אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
150336אשדוד וצפון הנגבאבטחה וניקיון
150334אשדוד וצפון הנגבמחסנאות\לוגיסטיקה
150315אשדוד וצפון הנגבכללי לתעשייה
150102אשדוד וצפון הנגבנהגות
150057אשדוד וצפון הנגבכללי לתעשייה
150055אשדוד וצפון הנגבמזכירות/אדמינסטרציה
150049אשדוד וצפון הנגבכללי לתעשייה
149970אשדוד וצפון הנגבמוקדנים
149763אשדוד וצפון הנגבנהגות
149679אשדוד וצפון הנגבפקידות
149678אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
149676אשדוד וצפון הנגבמחסנאות\לוגיסטיקה
149675אשדוד וצפון הנגבמלונאות/מזון
149674אשדוד וצפון הנגבמלונאות/מזון
149670אשדוד וצפון הנגבכללי לתעשייה
149669אשדוד וצפון הנגבניהול
149667אשדוד וצפון הנגבטכנאות
149666אשדוד וצפון הנגבנהגות
149665אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
149664אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
149663אשדוד וצפון הנגבכללי לתעשייה
149661אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
149654אשדוד וצפון הנגבנהגות
149611אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
149582אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
149431אשדוד וצפון הנגבכללי לתעשייה
149428אשדוד וצפון הנגבנהגות
149426אשדוד וצפון הנגבכללי לתעשייה
149411אשדוד וצפון הנגבחשמל
149410אשדוד וצפון הנגבנהגות
149408אשדוד וצפון הנגבאחזקה ושרות
149407אשדוד וצפון הנגבמחסנאות\לוגיסטיקה
149406אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
149276אשדוד וצפון הנגבמכירות
149123אשדוד וצפון הנגבמהנדסים
149119אשדוד וצפון הנגבכללי לתעשייה
149074אשדוד וצפון הנגבכללי לתעשייה
148982אשדוד וצפון הנגבנהגות
148801אשדוד וצפון הנגבעובדים כלליים
148674אשדוד וצפון הנגבחשמל
147202אשדוד וצפון הנגבנהגות
146915אשדוד וצפון הנגבנהגות

משרות חמות

סוקרים/ות לסקר הרגלי נסיעה
עפולה והעמקים
למשרד ממשלתי העוסק בתחום התחבורה דרוש/ה עובד/ת מעולה לטובת סקרים. התפקיד כולל תפקיד שטח מרתק שמשלב ניהול לקוחות, עבודה בעזרת מפות, ושימוש בתוכנות מחשב יעודיות. פרטים: 1. התחלה מידית. 2. היקף משרה-מלאה. עבודה במשמרות שעות גמישות רמה אישית גבוהה, אמינות, דייקנות יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת, יכולת תכנון סדר יום. שכר גבוה+ בונוסים על תפוקות + מענק סיום.
מעניין אותי

נציג/ת שירות לקוחות
עפולה והעמקים
לחברה מובילה דרשו/ה נציג/ת שירות ובק אופיס עבודה בשעות הבוקר א-ה + ו' 8:00-17:30 ראיון עבודה יום שני לפרטים 0772372431
מעניין אותי

למפעל מוביל דרוש/ה מפעיל/ת מכונה
חיפה והצפון
העבודה במשמרת בוקר , ימים א'-ה', שישי במידת הצורך. נכונות לעבודה פיזית- חובה ניסיון בתעשייה- חובה שכר מתגמל ותנאים טובים!!!
מעניין אותי

למפעל מוביל בכרמיאל דרוש\ה מפעיל\ה מכונה
חיפה והצפון
עבודה ב3 משמרות ניסיון בתעשייה- חובה! רקע טכני- חובה קיים מערך הסעות, יש ארוחות שכר מתגמל ותנאים טובים!!!
מעניין אותי

למפעל מוביל דרוש/ה עובד/ת ייצור
חיפה והצפון
עבודה במשמרות עד 12 שעות עבודה פיזית תנאים טובים ושכר מתגמל!!!
מעניין אותי

דרוש/ה עוזר/ת נהג לחלוקה
איזור ראשון רחובות
לחברה גדולה ומובילה דרוש/ה עוזר/ת נהג עבודה במשמרת בוקר בלבד משרה מלאה יינתנו שירותי הסעות וארוחות לעובדים/ות לפרטים 077-2372821/02 טיאה/ ליאנה
מעניין אותי

דרוש/ה מנהל/ת מחלקה לרשת בכרמיאל
חיפה והצפון
ניהול יעדי המכירות של המחלקה והגעה ליעדים ניהול הצוות אחריות לשירות ומכירה ללקוחות עמידה ביעדי המכירות אחריות לנראות במחלקה ושמירה על חזות נאה של המחלקה דרישות: ניסיון בניהול צוות- חובה העבודה במשמרות, נכונות לעבודה בסופ"ש שכר מתגמל!!!
מעניין אותי

לרשת אופנה בירכא דרוש/ה מנהל/ת חנות
חיפה והצפון
עבודה במשרה מלאה ובמשמרות נכונות לעבודה בסופ"ש ניסיון בתחום אופנה- חובה שכר מתגמל ותנאים טובים!!!! קו"ח למייל cv53@tigbur.co.il
מעניין אותי

למפעל בכרמיאל דרוש/ה אחראי/ת חד"א
חיפה והצפון
למפעל בכרמיאל דרוש/ה אחראי/ת חד"א עבודה בשעות הבוקר משרה מלאה ניסיון ניהולי בחברת הסעדה- חובה תחבורה ציבורית נגישה, רכב- יתרון הגעה עצמאית שכר מתגמל!
מעניין אותי

לרשת גדולה דרוש/ה מנהל/ת מחלקה
חיפה והצפון
לרשת גדולה דרוש/ה מנהל/ת מחלקה ניהול יעיל של המחלקה במטרה להגיע לרווח מקסימלי, תוך הקפדה על רמת שירות גבוהה. הגדות תפקיד- ניהול יעדי המכירות של המחלקה והגעה ליעדים ניהול הצוות אחריות לשירות ומכירה ללקוחות עמידה ביעדי המכירות אחריות לנראות במחלקה ושמירה על חזות נאה של המחלקה דרישות- ניסיון בניהול מכירות- חובה ניסיון בניהול צוות- חובה הופעה ייצוגית ואסתטית יחסי אנוש טובים יכולות ניהוליות ונוכחות ניהולית
מעניין אותי

למפעל בכרמיאל דרוש/ה טבח/ית
חיפה והצפון
למפעל בכרמיאל דרוש/ה טבח/ית הסעדת 150-200 סועדים 5 ימים בשבוע בשעות הבוקר תעודת סוג 1 -יתרון ניסיון בתחום- יתרון זריזות, חייכנות, סדר וארגון. משרה מיידית תנאים מעולים
מעניין אותי

דרוש/ה מבקר/ת איכות למפעל באזור עכו
חיפה והצפון
ביצוע בקרת איכות בתהליך הייצור על פי מפרטים והוראות עבודה: בדיקות קבלה לחומרי גלם. בדיקות בקווי הייצור. יכולת הגעה עצמית דרישות: ניסיון בבקרת איכות - חובה. ניסיון מתחום אריזות/מזון- יתרון משמעותי! שליטה מלאה בשפה העברית - כתיבה, קריאה, דיבור. אנגלית- ברמה בסיסית. יכולת לעבודה במשמרות כולל סופי שבוע- חובה
מעניין אותי

למפעל אלקטרוניקה באיזור כרמיאל דרוש/ה עובד/ת הלחמה
חיפה והצפון
הלחמה ידנית, בדיקות ויזואליות, קריאת שרטוטים והוראות לקוח. כישורים נדרשים: מוטוריקה עדינה, קריאה -עברית ואנגלית, שליטה בסיסית במחשב ההכשרה מתבצעת במפעל שעות עבודה: משמרת בוקר בלבד, שעות נוספות במידת הצורך
מעניין אותי

לחברת הפצה גדולה דרוש/ה נהג/ת חלוקה
חיפה והצפון
רישיון ג' 12/15 טון מעל שנה - חובה יכולת עבודה מאומצת ופיזית אפשרות להתקדם לעתודה ניהולית - מנהל/ת קו חלוקה עבודה במשרה מלאה בשעות הבוקר שכר מתגמל ותנאים טובים!!!
מעניין אותי

למפעל באזור כרמיאל דרוש/ה מפעיל/ת מכונה CNC
חיפה והצפון
למפעל באזור כרמיאל דרוש/ה מפעיל/ת מכונה CNC נדרש ניסיון קודם עבודה במשמרות קיים מערך הסעות יש ארוחות מסודרות תנאים טובים!!!
מעניין אותי

למפעל באזור כרמיאל דרוש/ה עובד/ת ייצור
חיפה והצפון
לא נדרש ניסיון קודם עבודה במשמרות נכונות לעבודה פיזית קיים מערך הסעות יש ארוחות מסודרות תנאים טובים!!!
מעניין אותי

למפעל מוביל באיזור כרמיאל דרוש/ה רתך/ית
חיפה והצפון
למפעל מוביל דרוש/ה רתך/ית ניסיון בתחום- חובה!!! עבודה במשרה מלאה ושעות נוספות במידת הצורך שכר מתגמל ותנאים טובים!!! קו"ח למייל cv53@tigbur.co.il
מעניין אותי

מזכיר/ת למחלקת תפעול בראש העין
מרכז - גוש דן
מתן שרותי מזכירות למנהלי המחלקה , טיפול מול ספקי תפעול וספקי מזון מהיר ,בקרת ומעקב אחר תשלומי אוטומטים בקרה ומעקב אחר הסכמים,בקרה ומעקב גביה מזכיינים וספקים וריכוז הצעות מחיר למול קבלנים. דרישות: סדר וארגון , שליטה בתוכניות OFFICE הכולל אקסל ברמה טובה יתרון להכרת מערכות ERP , שרותיות , אדיבות ויחסי אנוש.. רישיון נהיגה- יתרון לפרטים ניתן לפנות 0772372902
מעניין אותי

רכז/ת גיוס ותפעול
מרכז - גוש דן
לארגון גדול בתל אביב דרוש/ה רכז/ת תפעול וגיוס התפקיד כולל: אחריות מלאה על כל תהליך הגיוס מתחילתו ועד סופו מיון קו"ח ראיונות תיאום מול סניפים עבודה שוטפת מול חברות כ"א עבודה מול מחלקת הדרכה בנוסף- התפקיד כולל ביצוע עבודות נוספות הכולל :טיפול בחשבוניות, אדמינסטרציה שוטפת, סריקות וכו' דרישות: תואר אקדמאי-חובה! ניסיון בתחום הגיוס משרה מלאה א-ה תחילת עבודה מיידית לפרטים 0772372902/1
מעניין אותי

נציג/ת מוקד חינוך בחברת שירותי מחשוב בחולון
מרכז - גוש דן
לחברת שירותי מחשוב מובילה בחולון דרוש/ה נציג/ה למוקד חינוך- מענה לשיחות נכנסות ופניות יזומות , מתן שרות מקצועי ואיכותי, עמידה ביעדי איכות וכמות, מדידה ע"י מבדקי ידע חודשיים ,קבלת משוב שלאחר הקשבה. דרישות תפקיד: נכונות ל 3-4 משמרות בשבוע לפחות כולל משמרת ערב ונכונות לעבודה בימי שישי אחת לשבועיים מחודש נובמבר. להגשת מועמדות ולפרטים נוספים: 0772372901/02 שירלי/ הבטם
מעניין אותי

לרשת אופנה בירכא דרוש/ה יועצ/ת מכירות ואחמ"שית
חיפה והצפון
עבודה במשרה מלאה ובמשמרות! עדיפות לניסיון במכירות בתחום האופנה. תודעת שירות גבוהה שכר מתגמל!!! קו"ח למייל cv53@tigbur.co.il
מעניין אותי

לבנק מוביל בקריות דרוש/ה טלר/ית
חיפה והצפון
משרה חלקית בימי שני ושישי בלבד! יכול להתאים מאד לסטודנטים/ות קו"ח למייל cv53@tigbur.co.il
מעניין אותי

לחברת הסעדה באיזור כרמיאל דרוש/ה עובד/ת
חיפה והצפון
לחברת הסעדה באיזור כרמיאל דרוש/ה עובד/ת לשטיפת כלים ניקיון, שטיפת כלים וכו'... ימים א'-ה', משעה 10:00-15:00 הגעה עצמאית 30 ש"ח לשעה!!!
מעניין אותי

דרוש/ה עובד/ת ייצור
חיפה והצפון
למפעל מוביל בתחומו באיזור כרמיאל דרוש/ה עובד/ת ייצור עבודה במשרה מלאה בשעות הבוקר, שישי ושעות נוספות יכולת עבודה פיזית- חובה! הגעה עצמאית- חובה! שכר מתגמל ותנאים טובים!!!
מעניין אותי

דרוש/ה הנדסאי/ת חשמל
חיפה והצפון
למפעל מוביל באזור כרמיאל דרוש/ה הנדסאי/ת חשמל עם ניסיון בתחום! נכונות לנסיעות לחו"ל יכולת עבודה בצוות יכולת עבודה עם ממשקים רבים משרה מלאה בשעות הבוקר תנאים טובים ושכר מתגמל!!!
מעניין אותי

למפעל מוביל בעכו דרוש/ה מפעיל/ת מכונה
חיפה והצפון
למפעל מוביל בעכו דרוש/ה מפעיל/ת מכונה עבודה בימים א'-ה' בשעות הבוקר, שישי- במידת הצורך ניסיון בתעשיה- חובה נכונות לעבודה פיזית- חובה! שכר מתגמל ותנאים טובים!!!!
מעניין אותי

לבנק מוביל בקריות דרוש/ה טלר/ית
חיפה והצפון
לבנק מוביל בקריות דרוש/ה טלר/ית משרה חלקית בימים שני ושישי דרישות: בוגר/ת תואר ראשון, או במהלך התואר- חובה ניסיון בשירות לקוחות- יתרון ניסיון בבנקאות- יתרון שכר מתגמל ותנאים טובים!!!
מעניין אותי